Usługi księgowe

wyliczenia księgowe

W zakres świadczonych przez nas usług księgowych wchodzą zarówno te popularne, poszukiwane przez większą część przedsiębiorców, jak również usługi specjalistyczne, dedykowane określonym grupom zawodowym, np. rolnikom. Powierzając nam obsługę księgową, zyskujesz, tak cenny w biznesie czas oraz pewność, że księgi Twojej firmy są prowadzone w skrupulatny i zgodny z aktualnie obowiązującym prawem sposób.

Zapewniamy m.in. prowadzenie:

  • ewidencji przychodów, także z najmu (ryczałt);
  • księgi przychodów i rozchodów;
  • ksiąg handlowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • rejestrów VAT (także dla rolników);
  • ewidencji środków trwałych.