Usługi z zakresu kadr i płac

segregatpry

Oddelegowanie nam spraw z zakresu kadr i płac pozwoli Ci wiele zaoszczędzić. Nie musisz już zatrudniać kolejnych osób, odpowiedzialnych za obsługę kadrową i płacową pracowników. Zajmiemy się wszystkim!

Sporządzamy:

  • listy płac;
  • umowy zlecenia, o dzieło;
  • deklaracje do ZUS;
  • rozliczenia roczne PIT-11;
  • umowy o pracę;
  • świadectwa pracy;
  • zaświadczenia o zarobkach dla pracowników.